• มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Coordinator

KI Enterprise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ประสานงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jul-18

 

Applied

Sales Representative

KI Enterprise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่

20-Jul-18

 

Applied
 • At least 3 years of F&B production, QA experiences
 • Can - do attitude and drive to succeed
 • Able to work at Sampran Factory, Nakorn Pathom

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงินธนาคาร
 • ใช้งานโปรแกรม Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในภาคตะวันตกได้

20-Jul-18

 

Applied
 • ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of non-fruit juice industries preferred
 • Able to working Nakornpathom province (Sampran)
 • Minimum salary 45,000 Baht

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในด้านบัญชีและการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ บุคลิกดี รักสะอาด พูดจาไพเราะ

20-Jul-18

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
 • ประสบการณ์งานด้านวางแผน 5 ปี
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครปฐม

19-Jul-18

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรไฟฟ้า ประจำโครงการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling sales processes and achieving targets
 • Strategic thinking with analytics sales skill
 • Salary negotiable

19-Jul-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command in computer skill (Ms Excel)
 • experience function Logistics, Store , Warehouse
 • Good management skill and analysis

18-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีใจรักงานบริการ

18-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การบริหารทีมงาน

18-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส/ ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst.HR Manager

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Minimum 5 years of experience in Human Resources
 • Able to work at Nakorn Pathom.
 • Thai Nationality Only

18-Jul-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Costing Supervisor(Nakornpathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

18-Jul-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีลูกค้าเก่าให้ มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงและคอม
 • มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบงานบริการและงานขาย

18-Jul-18

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 -10 years’ experience in Quality Assurance
 • ISO9001:2015, testing concepts of TIS,AS/NZS skill
 • Excellent verbal and written communication skills

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skilled at contract negotiation
 • Work in Nakorn Pathom, Mon to Sat
 • Good spoken & written

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in Nakorn Pathom, Mon to Sat
 • Chinese language
 • Thai nationality only

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator

KI Enterprise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ประสานงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17-Jul-18

 

Applied

Sales Representative

KI Enterprise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่

17-Jul-18

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

17-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17-Jul-18

 

Applied
 • วางแผนงาน ดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการตลาด, กิจกรรมการตลาด

17-Jul-18

 

Applied
 • Play key role in Plant Production & manufacturing
 • Control and manage Production, manufacturing & EHS
 • Lead and implement best Production practices

16-Jul-18

 

Applied

Sales Area เขตนครปฐม

RATCHABURI TRACTOR LTD., PART.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

16-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in any related fields
 • At least 3 years’ experiences as an secretary
 • Able to handle pressure and multiple tasks

16-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

TROS SERVICE CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบขับขี่รถยนต์

16-Jul-18

 

Applied

Sales Engineer

TROS SERVICE CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบขับขี่รถยนต์

16-Jul-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายขายในบริษัทฯ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี

13-Jul-18

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสอนการใช้งานลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบและเครื่่องชั่งต่างๆ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีพาหนะของตนเอง

13-Jul-18

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและสอนการใช้งานลูกค้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

13-Jul-18

 

Applied
 • นำเสนอขายเครื่อง POS ร้านอาหาร
 • ขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

13-Jul-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

13-Jul-18

 

Applied