นครปฐม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด's banner
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
  • มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน (2-5 ปี)
  • มีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด และเวลาทำงาน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  PAISAN CAPITAL CO., LTD.'s banner
  PAISAN CAPITAL CO., LTD.'s logo
  สระบุรี
  • ธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง
  • โอกาสก้าวหน้า
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  DEESTONE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  DEESTONE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • สามารถเขียน React ได้
  • ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  DEESTONE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  DEESTONE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีประสบการณ์ด้าน Logistics
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก
  • มีรถยนต์ส่วนตัวที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
  • มีประสบการณ์เซลส์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ให้คำแนะนำด้านการลงทุน เงินฝาก กองทุน ประกัน
  • มีความมั่นคง สวัสดิการที่ดี
  • เดินทางสะดวก
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • จบเภสัชศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)
  • มีใจรักการบริการดูแลลูกค้า
  • ทักษะการสื่อสารที่ดี