นครปฐม
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน นครปฐม

  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
     Manpower Group Thailand's banner
     Manpower Group Thailand's logo

     Sales

     Manpower Group Thailand
     ปริมณฑล-นครปฐม
     • Basic Salary start 30,000 - 40,000THB
     • 2 years experience in Packaging Sales
     • Good command of English
     Profascino Co., Ltd.'s banner
     Profascino Co., Ltd.'s logo

     Assistant Warehouse Manager

     Profascino Co., Ltd.
     ปริมณฑล-นครปฐม
     • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
     • มีประสบการณ์การบริหารคลังสินค้าที่มีระบบWMS 3 ปี
     • มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
     SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
     SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
     จตุจักร
     • มีประสบการณ์ Telesales ในธุรกิจประกัน
     • มีทักษะการใช้ MS Office, Excel เป็นอย่างดี
     • สามารถประจำการอยู่ในพิ้นที่
     ถัด ไป