ธุรการและพนักงานต้อนรับ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  GeTeCe Co., Ltd.'s banner
  GeTeCe Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษา ปวส. - ป.ตรี การท่องเทียว, การโรงแรม
  • มีประสบการณ์เป็น Reception 1ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้