ธุรการระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s banner
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • บริหารงานบุคคล, สรรหาว่าจ้าง, แรงงานสัมพันธ์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • HRD, HRM