ธุรการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  ThaiTizens Co., Ltd.'s banner
  ThaiTizens Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • มีทักษะการประสานงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความมุ่งมั้นและตั้งใจให้ถึงยอดขาย
  Oriental Copper Co., Ltd.'s banner
  Oriental Copper Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 1-2 years in Export Sales Admin, Sales Support.
  • Knowledge of ISO/ISO 9001:2015, ISO 14001.
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ