ที่ปรึกษาอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บึงกุ่มTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและกฏหมายด้านผู้บริโภค
  • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
  • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญาต่างๆ
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์งานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 5ปี
  • มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ