ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  TD Tawandang Co., Ltd.'s banner
  TD Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • Business Consultant (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ business model ผ่านทางโทรศัพท์
  • หากมีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ศึกษา และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทในเครือ
  • ศึกษา และวิเคราะห์เทคโนโลยี และ Best Practice
  • Minimum 750 TOEIC is required
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • ยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  Prakket
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ศึกษา และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทในเครือ
  • ศึกษา และวิเคราะห์เทคโนโลยี และ Best Practice
  • Minimum 750 TOEIC is required
  TeC e-Business Center Co., Ltd.'s banner
  TeC e-Business Center Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ Telesales และ Customer service
  • สื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • กล้าที่จะติดต่อลูกค้าใหม่ (Cold call) ลูกค้าเก่า
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • Analyze agent behavior , performance
  • Plan and deliver marketing campaign projects
  • Experienced in marketing project management
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's banner
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's logo
  Chachoengsao
  • การบริหารงานที่ดี
  • งานที่ท้าทาย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของคนไทย