ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  นครราชสีมา
  • Full function of HR/HRM/HRD/Set up HR procedures
  • Recruitment/compensation&ebnefit/construction
  • English/Chinese/employee relation/payroll
  SUCCESS GLORY THAI CO., LTD.'s banner
  SUCCESS GLORY THAI CO., LTD.'s logo
  บางบอนTHB 30K - 70K /เดือน
  • สามารถวางระบบงาน HR ได้ทุกฟังก์ชัน
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)'s logo
  ปากเกร็ด
  • Recruitment and Selection
  • e-commerce
  • 18 Benefit, Bonus, Salary based on experience