ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ACIS Professional Center Co., Ltd.'s banner
  ACIS Professional Center Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีความรู้ด้าน Cybersecurity จะพิจารณาเป็นพิเศษ