ที่ปรึกษาการผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Envision Consulting Co., Ltd.'s banner
  Envision Consulting Co., Ltd.'s logo
  บางคอแหลม
  • วางระบบ และสอนการใช้งานโปรแกรม EnProduction
  • ทำการสอนและตอบคำถามการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
  • Support การใช้งานระบบหลังผ่านกระบวนการวางระบบแล้ว
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ศึกษา และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทในเครือ
  • ศึกษา และวิเคราะห์เทคโนโลยี และ Best Practice
  • Minimum 750 TOEIC is required
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ส.ถ.)
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3Dmax, BIM ได้