ที่ปรึกษากฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  The Thai Life Assurance Association's logo
  สาทร
  • นิติศาสตร์ กฎหมาย นิติกร Law
  • การประกันภัย ประกันชีวิต
  • ธุรกิจประกันชีวิต การประกอบธุรกิจประกันภัย
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ตรวจ/จัดทำร่างสัญญา
  • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล
  • การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางกะปิ
  • Experimental Creative, Fun teamwork, Unleash talen
  • Performance bonus, Life and Medical insurance
  • 5-day work week, Flexible working hours
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • ยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Ariya Tax & Corporate Services Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 45K - 119,999 /เดือน
  • Good command English
  • Experienced in ax audit and Tax consultant
  • Latest 3 yrs. experience in LAW FIRM is preferred
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)