ตัวแทนจัดจำหน่าย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  • ทักษะการแก้ปัญหา: ค้นคว้า รวบรวม จัดเรียง สรุป
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • 3-5 ปี ธุรกิจพลังงาน หรือ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
  • นำเสนอรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model)
  • ประสานงานด้านการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า