• ชอบพูดคุยกับผู้คน สร้างบรรยากาศที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นระบบ
 • ชอบการเดินทาง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Costing experience
 • Good command of English
 • Chinese speaking would be an advantage

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop effective marketing and communication plan
 • Work with creative agency to develop advertising
 • Oversee communication and media strategy

21-Jul-18

 

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

21-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

21-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance & Accounting Manager (Food processing @ TRAT Plant)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • CPD holder license is a must
 • 8+ yr in finance/Accounting from Food Manufacture
 • Good English both written & spoken is must

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง, อายุ 25-28
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ใช้งาน MS Office หรือ MS Access ได้

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management of office equipment
 • Maintaining enjoyable working environment
 • Handling external or internal communication

20-Jul-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

20-Jul-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำและควบคุมการตรวจ (Audit) ด้านนิรภัยการบิน
 • ตรวจสอบนิรภัยทั้งการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
 • ประสบการทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบินอย่างน้อย 3

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัทมีรถยนต์ให้
 • บริษัทมีบ้านพักให้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • การจัดทำข้อมูล เตรียมเอกสารสำหรับจัดงานส่งลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความตั้งใจ และรักการเรียนรู้

20-Jul-18

 

Applied

IT Support

Seiwa Pioneer Logistics Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐาน
 • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์

20-Jul-18

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลอายุงาน

20-Jul-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

20-Jul-18

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตอบข้อซักถามของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขี้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานนำเข้า-ส่งออก

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
 • วุฒิปวช. ขึ้นไปสาขาช่าง หรือมีประสบการณ์
 • มีทักษะในงาน และความละเอียดรอบคอบ

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมสนับสนุนการตลาด การขาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถได้ดี รู้เส้นทาง ดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
 • ขับรถผู้ให้บริหาร
 • ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เรื่อง Die
 • สามารถเขียนแบบได้ ใช้ Microsoft office

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกล
 • กิจกรรมงานเลี้ยงและกีฬาสีประจำปีและสวัสดิการเงิน
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกล
 • สามารถขึ้นที่สูงได้ ไม่กลัวความสูง
 • ถ้ามีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช.
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเอกสาร งานวางบิล
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน
 • Toeic 600
 • ปฏิบัติงานประจำสนามบินตราด

19-Jul-18

 

Applied
 • Proactively innovate production planning
 • Improve standards related to food safety, product
 • Integrate quality framework and other enhancements

19-Jul-18

 

Applied
 • Managing delivery schedules with suppliers
 • Generating cost saving project align to the target
 • 5 years’ experience in oversea procurement

19-Jul-18

 

Applied
 • บริษัทมีรถยนต์ให้
 • บริษัทมีบ้านพักให้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

19-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ความรู้ภาษาจีนกลาง(ผ่านการสอบวัดระดับ HSK Level 5)
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in computer skill (Ms Excel)
 • experience function Logistics, Store , Warehouse
 • Good management skill and analysis

18-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการสรุป และวิเคราะห์ ประเด็นต่างๆ

18-Jul-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสารดี
 • มีประสบการทางด้านงานโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย นำเสนอโครงการ
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • สามารถคำนวณออกแบบงานด้านวิศวกรรมได้

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform month-end closing.
 • Reconcile bank statement.
 • Prepare withholding tax and VAT filings.

18-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขัึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจกระบวนการทำงาน
 • วิเคราะห์และ feedback
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี

18-Jul-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ขายบ้าน อสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโต
 • Sale, ขายบ้าน
 • ทาวน์โฮม

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัทมีรถยนต์ให้
 • บริษัทมีบ้านพักให้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

18-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Sales Executive (ตราด)

Thai Online Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ทำงาน 5 วัน จ.-ศ.
 • ประกันสังคม

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การขนส่งสินค้า
 • ควบคุมการการขนส่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา

18-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business
 • Good English communication skill
 • Salary 40 k -70 k

18-Jul-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Detailer

COSMINA CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,เภสัชศาสตร์,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • เงินเดือน15,000+++

18-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วทบ.จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,เคมี,เคมีอุตสาหกรรม
 • หัวหน้างานด้านควบคุมคุณภาพ
 • เงินเดือน: 20,000 - 40,000

18-Jul-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามที่สั่ง
 • รายงานการผลิตประจำวัน
 • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิต

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพน้ำเหล็ก(โรงหล่อ)
 • ปริญญาตรีสาขาโลหะการ
 • วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพน้ำเหล็ก

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและจัดการเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • จัดการเอกสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ทำงานที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรการและบัญชี
 • ดูแลและจัดการเรื่องธุรการและบัญชีทั้งหมด
 • มีประสบการณ์การทำธุรการบัญชีมาก่อน

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied