ตราด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 47 ตำแหน่งงาน
  Leschaco (Thailand) Ltd.'s banner
  Leschaco (Thailand) Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • 3PL Logistics, Warehousing, Operational Leadership
  • Global Logistics Service Provider
  • Competitive Employee Benefits & 5-day Workweek
  304 Industrial Park 7 Co.,Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Internal Audit Manager
  • ประสบการณ์สายงานตรวจสอบระบบงานภายใน 10 ปี ขึ้นไป
  • ปฏิบัติงาน DAP ถ.บางนา - ตราด กม.42
  Sirivatana Interprint Public Company Limited's banner
  Sirivatana Interprint Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย
  • มีใจรักในงานบริการ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาต่างประเทศ
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s banner
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า
  • ประสบการเป็นผู้จัดการขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีภาวะผู้นำสูง และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s banner
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้คล่อง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์จะพิจารณาพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Santhiya Resorts and Spas Co., Ltd.'s banner
  Santhiya Resorts and Spas Co., Ltd.'s logo
  ภาคใต้THB 30K - 44,999 /เดือน
  • Understanding of various cooking methods
  • Excellent record of kitchen and staff management
  • Good command in English
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  บางพลี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น.
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาพิเศษ
  21sunpassion Co., Ltd.'s banner
  21sunpassion Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดหา Supplier เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบ
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
  ถัด ไป