ตรวจสอบภายใน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 301 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ร่วมควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุม
  บางขุนเทียน
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  • INTERNAL AUDIT
  • มีค่าเดินทางให้และทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  พระประแดง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
  • สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC 600 ขึ้น
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทพลังงาน
  • สอบทานงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  หลักสี่
  • Strong knowledge in Internal Audit and Compliance
  • Insurance, Non-Bank, Financial, Leasing Industrial
  • Professional audit certification (CIA/CPA/CISA)
  304 Industrial Park 7 Co.,Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Internal Audit Manager
  • ประสบการณ์สายงานตรวจสอบระบบงานภายใน 10 ปี ขึ้นไป
  • ปฏิบัติงาน DAP ถ.บางนา - ตราด กม.42
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s banner
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • Welcome new graduates
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • ทำงาน 5 วัน มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ
  Next Capital Public Company Limited's banner
  Next Capital Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีความรู้ธุรกิจด้านสินเชื่อ
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
  • ความรู้ด้านกฎหมาย และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • ผู้ตรวจสอบ
  • 3 ปี ประสบการณ์ตรวจสอบภายในของธนาคารหรือหลักทรัพย์
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาพิเศษ
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • สอบทานให้คำแนะนำบริษัทหลักทรัพย์ในเครือไทยพาณิชย์
  • พัฒนากระบวนการทำงานของเครือฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมระบบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  ถัด ไป