ตรวจสอบคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 81 ตำแหน่งงาน
  บางบัวทองTHB 10K - 16K /เดือน
   Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.'s banner
   Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.'s logo
   มีนบุรี
   • qc line
   • ตรวจสอบคุณภาพระหว่ากระบวนการผลิต
   • โรงงานอาหาร
   ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 20K - 30K /เดือน
    Q Hunter Company Limited's banner
    Q Hunter Company Limited's logo
    บางซื่อ
    • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / โยธา
    • มีค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยเลี้ยง
    • สถานที่ทำงาน : ใกล้ MRT บางซื่อ
    Thai Foods Group Public Company Limited's banner
    Thai Foods Group Public Company Limited's logo
    จตุจักร
    • มีประสบการณ์ด้าน SAP โมดูลSD MM PP PM
    • มีประสบการณ์ด้านระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
    • การเขี้ยนโปรแกรมเบื้องต้นระบบSAP/ABAP Programming
    Vejthani Public Company Limited's banner
    Vejthani Public Company Limited's logo
    บางกะปิ
    • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)
    • มีใบประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัด
    • สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดี (TOEIC 450)
    VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
    VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
    วังทองหลาง
    • วุฒิปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
    • มีประสบการณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์
    • มีความรู้เรื่องงานระบบไฟฟ้า สีรถยนต์
    THE KE GROUP Co., Ltd.'s banner
    THE KE GROUP Co., Ltd.'s logo
    บางกะปิ
    • ก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม, วิศวกรโยธา ก่อสร้าง
    • ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการหน่วยงาน
    • Property Development/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    Sansiri Public Company Limited's banner
    Sansiri Public Company Limited's logo
    กรุงเทพมหานคร
    • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
    • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี
    • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้
    PM 80 LTD.'s banner
    PM 80 LTD.'s logo
    ภาคเหนือ
    • มีใบประกอบวิชาชีพ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
    • ปริญญา-เภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพฯ
    • มีประสบการณ์โรงงานฯ อย่างน้อย 3 ปี
    Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
    Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

    พนักงานคุมเครื่อง

    Thai Vegetable Oil Public Company Limited
    ธนบุรี
    • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
    • ควบคุมการปรับสภาพสภาวะในกระบวนการผลิต
    • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
    Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited's banner
    Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited's logo

    ช่างควบคุมเครื่องจักร - Mechanic

    Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited
    พระประแดง
    • ปวส.(สาขาช่างอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต,ช่างยนต์)
    • สัมภาษณ์พร้อมรู้ผลทันที
    • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    ถัด ไป