ช่าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 142 ตำแหน่งงาน
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  ภาคกลาง
  • วุฒิ ปวส.ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านช่างเบื้องต้น
  • ทำงานเข้ากะได้
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วุฒิ ปวส.สาขาเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, / ช่างไฟฟ้า
  • 1-3 ปี ทางด้านการปฏิบัติงานในสายการผลิตโรงงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  Thai City Electric Co., Ltd.'s banner
  Thai City Electric Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • มีประสบการณ์งานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์และมีภาวะผู้นำ
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  ธนบุรี
  • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
  • สามารถใช้คู่มือวัดละเอียดได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  CHIA TAI CO., LTD.'s banner
  CHIA TAI CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • ปวส. (ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์)
  • มีประสบการณ์ 2 - 4 ปี
  • โบนัส การันตี 2 เดือน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s banner
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • วุฒิปวส. ขึ้นไปประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิค
  • ประการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • กองทุนสำรอง, มีรถรับ-ส่งหลายจุด
  PZ Cussons (Thailand) Limited's banner
  PZ Cussons (Thailand) Limited's logo
  เมืองปทุมธานี
  • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับ PLC
  Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • Working knowledge of CSD/NCB manufacturing process
  • Experience in Blowing, Filling, and packaging
  • root cause analysis for machine breakdown
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo

  ช่างเทคนิค (Technician)

  Summit Electronic Components Co., Ltd.
  บางเสาธง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้ / สุขภาพแข็งแรง
  • ทำงาน จันทร์- เสาร์
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s logo
  บางพลี
  • ด้านรถยนต์
  • Training
  • ฝึกอบรม
  Citizen Seimitsu (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • วุฒิการศึกษาปวส.ช่างกล ช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  สาทร
  • ควบคุมการใช้อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลืองภายใน
  • แก้ไขงาน Defect ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  ถัด ไป