ช่างไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 175 ตำแหน่งงาน
  EURO CREATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EURO CREATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วัฒนา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันกลุ่ม
  • ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม,พักร้อนประจำปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญาตรี
  Siam Wellness Group Public Co., Ltd.'s logo
  ดินแดงTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • บริหารจัดการแผนกซ่อมบำรุง
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมแอร์ ประปา ไฟฟ้า
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  NITI INNOTECH CO.,LTD.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร 1-2 ปี
  • มีค่าจ้างและสวัสดิการที่ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วุฒปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
  • มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  ถัด ไป