ช่างไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 54 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
   DKSH (Thailand) Limited's banner
   DKSH (Thailand) Limited's logo

   Building Maintenance Technician

   DKSH (Thailand) Limited
   พระโขนง
   • ช่างไฟฟ้า หรือเครื่องกล
   • Facility inspection for business premise
   • Building management, safety maintenance
   Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   บางบัวทอง
   • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักร กรณีเสียหาย
   • วุฒิ ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
   • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และเบี้ยขยัน
   ถัด ไป