จัดซื้ออาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  ลำลูกกา
  • เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี