จป วิชาชีพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ
  • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัย และ ISO45001
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีภาวะผู้นำ และความมุ่งมั่น ขยัน
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • อำนวยความสะดวกงานซ่อมบำรุง
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้า
  • จป.วิชาชีพ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆ
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เป็น จป.วิชาชีพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Bachelor’s degree in occupational health & safety
  • Must have safety professional license
  • Have working experience about ISO 9001