• พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
 • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการดีและการันตีโบนัส
 • มีทริปท่องเที่ยวทุกปี

26-May-20

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-year working experience in IT programming
 • University degree or diploma in computer science
 • Knowledge of PHP and MVC frameworks

23-May-20

 

Applied
 • Experience in PHP Programming
 • PHP Framework, ReactJS, Redux, NodeJS,JavaScript
 • RESTFul API,Bootstrap, MongoDB

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่