• วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท
 • นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • 5 years of experience in Accounting , Audit
 • treasury

18-Sep-18

 

Applied
 • 5 years of experience in banking
 • Knowledge in Treasury products
 • Good command of English

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • 5 years of experience in Accounting , Audit
 • treasury

14-Sep-18

 

Applied
 • market strategist views
 • investment management or investment advisor
 • product development

14-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • To assist in developing and managing the strategic
 • Collation and analysis of bank data
 • Undertake industry study of deposits

14-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Real Estate sector preferred
 • Extensive experience in the area of treasury
 • analyzing financial model

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • บริหารเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน,

13-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied