• Trade sale
  • Relationship manager
  • International Transaction

19-Jan-18

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาและงานให้บริการธุรกิจต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี ทางด้าน Sales and Service
  • ทักษะภาษาอังกฤษ

19-Jan-18

 

Applied
  • Bachelor’s Degree or higher in any fields
  • Age not over 35 years
  • 3 years of sales experience in corporate client

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล