• มีความรู้เรื่องแม่พิมพ์โลหะ
 • สามารถเขียนและอ่าน drawing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องแม่พิมพ์โลหะ
 • สามารถเขียนและอ่าน drawing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • working experience with Tooling, Machine
 • Experience in Tooling/Mould
 • Good command of English

21-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความรู้เรื่องแม่พิมพ์โลหะ
 • สามารถเขียนและอ่าน drawing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องแม่พิมพ์โลหะ
 • สามารถเขียนและอ่าน drawing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s degree in Engineering
 • SPC, DOE, FMEA, six sigma
 • Experience: 0-6 years.

18-Jul-18

 

Applied