• เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
  • เป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
  • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงาน

15-Oct-19

 

Applied
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่