• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านงานบริการ ลูกค้าสัมพันธ์
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจา

21-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่