• มีประสบการณ์ด้าน Network, Optic, Transmission
  • ดูแลการแผนงานซ่อมบำรุงโครงข่ายโครงการที่รับผิดชอบ
  • มีทักษะทำงานเป็นทีมและบริหารโครงการ

22-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่