• Qualified to degree level in Electronics
  • Primary Sales contact to assigned customers
  • Have driving license + own vehicle

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Telecom Project Engineer

ELEWIT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
  • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล