• จบปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ควบคุมงานติดตั้งสถานีฐาน
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานงานโทรคมนาคม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • exp.in Telecommunication work
 • B.E. In Telecom Engineer or relate field
 • experience 0-3 year or entry level

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Network Engineer, Computer Engineer,
 • Information Technology,IT Network,
 • Telecommunication, IP Telephony,Security Firewall

21-Sep-18

 

Applied
 • Graduated in Civil/Structural Engineering
 • Telecommunications Structural Design
 • 5 working days/week

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • RF Test & Measurement products for Telecom.
 • Knowledge in RF Test & Measurement Equipment
 • Good English with Communication & Sales skills

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Test & Measurement and RF Instruments for Telecom.
 • Direct Sales Engineer role in Telecommunication
 • Good English with Communication & Sales skills

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform system integration & Support Network
 • 1-2 years’ experience in computer programming
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund.

13-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied