• มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น
 • สามารถเติบโตพัฒนารับความเปลี่ยนแปลง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
 • จัดทำการประมาณการยอดขาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences in sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

22-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences in sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

22-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences in sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

22-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s degree or higher
 • Medical Technologist will be advantaged
 • Experiences in product specialist more than 2 year

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Service Representative
 • technical in Polymer Industries or pigment
 • Color or plastic molding application

21-Aug-19

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master degree in Polymer
 • Understanding of economic connections
 • Report directly to Technical Service Manager

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Related Technical Areas
 • Minimum 3-5 years of Polymer, Pigment, or Molding
 • Available to travel domestic and overseas

21-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Printing and Packaging
 • Technical Sales Representative
 • Sales & Marketing

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • paint industries
 • perform on-site colour matching service
 • To liaise & coordinate with Overseas branch

20-Aug-19

 

Applied
 • Sales, Technical sales
 • Food Science or related field
 • Food ingredients

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 3 years’ experience
 • Utilize engineering solutions (CAD, CAM, CAE)
 • Have experience in Sales or Technical Sales

17-Aug-19

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์
 • ประสบการณ์งานขายในอุตสาหกรรมเคมี 1-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • ประสบการณ์ขาย 1-3 ปี ชอบงานบริการ มีความใฝ่รู้
 • เงินเดิอนตามประสบการ์ณ คอมมิชชั่น ค่าเสื่อมรถ

13-Aug-19

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree of Science in Food Science
 • 4-7 years’ experience in Sales for Food Industry
 • Good Technical, Sales, Marketing and Negotiation

12-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied