• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์,เคมี,ชีววิทยา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 2+ Years’ Experience in IT Support role
 • Possess ability communicate in English

16-Aug-19

 

Applied
 • 2 years customer technical support experience
 • Passion for learning new products
 • Flexible approach to working hours

15-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Engineering
 • 5 years’ experience as technical sales
 • Have knowledge in Embedded System

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge & experience in embedded system
 • Business Trip to overseas for visit customer
 • Provide Technical support for ETAS product

13-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่