• ปริญญาตรี สาขาวิศวเคมี
  • พัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก
  • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

21-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor degree or higher in Mechanical Engineer.
  • 0-5 years of experience onwards in a technical.
  • Able to Travel Up Country.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล