• ปริญญาตรี IT / ปริญญาโท MBA
 • การจัดการ การบริหารโครงการ ทั้ง IT และ Business
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธินและแจ้งวัฒนะ

23-Aug-17

 

Applied
 • TOEIC at least 600 scores
 • experience in airline operations
 • able to work different areas

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

23-Aug-17

 

Applied
 • Able to use command of Oracle SQL or MS SQL
 • Able to programming VBA in Excel
 • Employee Data Change Administration

22-Aug-17

 

Applied
 • System Support
 • Internet Booking Engine System
 • Reservation and Ticketing Management

21-Aug-17

 

Applied
 • QMS Manager
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Strong systems, process and best practices experie

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report, C#, PHP,SQL Server, CSS,
 • Requirement Analysis, Design User Interface

18-Aug-17

 

Applied
 • Safety & Quality Management
 • Must have knowledge in ISO9001, ISO18001
 • Who know in ISO17020 & ISO17025 will be advantage

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years’ experience in Application Development-HR
 • Excellent project management skills ,
 • Knowledge of HR module is a must & good English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล