• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรรมเครื่องกล
 • อ่านแบบ Cutting Tool ได้
 • ความรู้ด้านเครื่องมือวัด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบระดับปวส. ขึ้นไป (เครื่องยนต์/ไฟฟ้า )
 • ประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ชอบการรื้อ/ประกอบเครื่องจักร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบระดับปวส. ขึ้นไป (เครื่องยนต์/ไฟฟ้า )
 • ประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ชอบการรื้อ/ประกอบเครื่องจักร

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project
 • support
 • Coordinate

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • New graduated or 1-2 years of experience
 • Good interpersonal skills, problem solving

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Female, age 22-25 years old.
 • Good in Excel and good communicate in English
 • 0-3 working exp in Sales Support, Sales Coo

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in a related field
 • Work experience (or background) in finance / bank
 • Ability to communicate in English (fair level)

18-Jun-18

 

Applied
 • age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • 1-3 years of working experience in customer ser

18-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • สำรวจสภาพปัจจุบันของตลาด
 • สามารถทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Communication within Company group
 • Process shipping instructions

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years working experience in manufacturing
 • Good English communication skills
 • Able to work in shift pattern

08-Jun-18

 

Applied