• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

20-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

17-Sep-18

 

Applied
  • BSc/BA in Logistics or a related field
  • Minimum 5 years of experience in similar role
  • Experience in data mining, analysis and reporting

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่