• เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PL/SQL
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา PL/SQL หรือ Oracle

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • OPL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

21-Nov-18

 

Applied
 • Databases: Oracle,SQL Server
 • OS: Window NT/2000/XP, Language: Visual Basic 6
 • 2 Years Experience

21-Nov-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, Java, หรือ SQL ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Nov-18

 

Applied
 • Male or Female, 22-26 years of age
 • Degree or higher in Computer Sciences or related
 • Excellent in team work and open mind

20-Nov-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

19-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, Java, หรือ SQL ได้
 • อดทนภายใต้แรงกดดันได้ดี

15-Nov-18

 

Applied