• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Documentation and filing
 • Coordinate with internal and external parties
 • Assist on reports and incentive summary

15-Jan-18

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering,
 • Be able to go upcountry from time to time
 • Good communication and presentation skill

12-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good communication and report skill
 • Have a Driving license

12-Jan-18

 

Applied
 • HR Staff
 • Bachelor or Master Degree
 • TOEIC 700, Age 23-27

12-Jan-18

 

Applied
 • Customer service operation
 • Quotation / Sales order entry
 • Have service mind and can work under pressure

12-Jan-18

 

Applied
 • Salary Package + Allowance + Accommodation
 • 28 days annual leave and free meals.
 • life insurance and health insurance provided

11-Jan-18

 

Applied
 • Education background in International Business
 • At least 2-5 years of experience in shipping
 • Good command of English

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล