• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ,เขียนโปรแกรม ,Test Engineer
  • Software Engineer , รังสิต , pathumthani ,rangsit
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์, Programmer Senior ,Programmer

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Testing process and testing machines.
  • Set up tester and machine downtime.
  • Failure analysis, RMA and FMEA.

12-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Electronic Engineering, preferably
  • 3-5 years experience in the test and measurement
  • Good command in communication English

12-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่