• มีประสบการณ์ด้านงาน Post-tension และ Erection
  • มีประสบการณ์งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

31-Jul-20

 

Applied
  • CNC machines Senior Technical Engineer
  • Machinery Senior Technical Service Engineer
  • Machinery and instruments Technical Service

30-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่