• ส่งเดินทางไปดูงาน Food Expo โซนเอเซีย และ โซนยุโรป
  • บริษัทมีความมั่ั่นคงทางธุรกิจสูง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

25-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่