• ประสบการณ์ Retail, ธุรกิจค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า
  • ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรืออื่นๆได้
  • เคยบริหารสินค้า ประเภทอาหาร

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Good communication and persuasive skills
  • Good product knowledge ,cost analysis & marketing
  • At least 4 years of experience in sourcing / buyer

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 5 yrs experience in visual merchandising functions
  • Interest and awareness of fashion trends
  • Travel flexibility

17-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่