• วุฒิการศึกษาวุฒิปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หากมีประสบการณ์ ด้านการใช้งาน Microsoft CRM
  • จัดทำคู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่