• Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experiences in Costing & Inventory
 • Influent in English communication

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
 • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 6+ years of accounting experience; cost accounting
 • Good communication of English

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in costing at manufacturing environment
 • Cost & Fixed Assets Accounting
 • Good command of both written and spoken English

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied

Senior Accountant - Costing

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accounting
 • Experienced Accountant
 • SAP / ORACLE

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล