• หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
  • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
  • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร

29-May-20

 

Applied
  • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
  • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
  • Toeic score 500+

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่