• หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
 • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
 • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร

14-Dec-18

 

Applied
 • Bonus Average 6 Months / Year
 • 5 Working Day / Week / 08:00 - 17:00
 • English Language allowance up to 5,000 THB / Month

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • Develop & implement a compliance training
 • Background in legal, compliance, audit or law firm

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน,สถาบันการเงิน

12-Dec-18

 

Applied
 • at least exp. 5 yrs for senior & 2 yrs for junior
 • Solid knowledge of compliance & ComSec.
 • Experienced in asset management, REIT, Prop.Fund

12-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's degree in Computer Science, IT, Risk
 • IT and Digital Risk Mgt, IT Audit, IT Security
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • least 3 year in compliance or company secretary
 • SEC Act, and SEC & SET regulations and guidelines
 • Excellent in English

10-Dec-18

 

Applied