• ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในงาน IT Risk Management
 • วางแผน ติดตาม และควบคุมงานบริหารความเสี่ยง

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Security
 • working in shift 24x7
 • Real time security event monitoring

14-Aug-19

 

Applied
 • Information Security
 • Identity
 • Data Access Control

14-Aug-19

 

Applied
 • SOC, Security Operation Center, system, network
 • Traffice, Device, Activity และCyber Incident
 • IT Security

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years experience of IT Security, IT assurance
 • Have knowledge of cyber security risk
 • Understand of general risk management

12-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่