• สามารถเขียน Code, SQL, Python หรือ SAS
  • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

15-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่