• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ 8 ปี ในสายงานธุรการขายหรืองานประสานงาน
  • ประสบการณ์ตรงในธุรกิจ Food & Beverage/ FMCG

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่