• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป การจัดการโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการวางเเผนการขาย
  • มีทักษะด้านการเจรจา การประสานงาน และเข้ากับผู้อื่น

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Hold a position concerning Sale/Operation in Retai
  • Able to work multi-tasking in a fast-paced environ
  • Good command in English and Computer skills

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai or foreigner, aged 30 – 40 years old
  • RETAIL or HORECA Business
  • Delivery, Cash & Carry Operation

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่