• Bachelor of Science Occupational Health&Safety
 • Minimum of 1 year post qualification experience.
 • Reasonable level of spoken & written English.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ ในการด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree [Occupational Health and Safety
 • Experiences including training certificate of ISO
 • Own vehicle will be advantage

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ จป. 3-5 ปี ในสายงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย
 • ทำงาน 6 วัน จันทร์-เสาร์

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล