• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • Occupational Health and Safety, OH&S practice
 • OHSAS8001 or TIS18001
 • Law and regulation on OH&S issues

22-Mar-18

 

Applied
 • บริหารงานด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ ในการด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree Occupational Health & Sa
 • Experiences : 3 years above
 • Knowledge on law & regulation on EHS issues

09-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล