• สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate / SME Banking
 • Credit Experience 5 years
 • Good English skill Writing Speaking Presenting

16-Oct-19

 

Applied
 • Having knowledge in risk management tools
 • 1 year experience in risk management areas
 • Strong analytical thinking and decision making

16-Oct-19

 

Applied
 • ประสานงาน รวบรวม และติดตามความเสี่ยงต่างๆ
 • ติดตามรายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร หน่วยงาน
 • จัดทำและดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง

16-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีความรู้เรื่อง ปปง
 • แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
 • ดูแลระบบงานและการบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare Key Risk indicator of each BU
 • Review and discuss with BU/BP concerning to RM
 • Arranging Risk Management Committee meeting

16-Oct-19

 

Applied
 • Monitor and preliminary investigation IT risk.
 • Develop and adjust, analyze log and incident.
 • IT Security Management, IT Auditor , IT Compliance

15-Oct-19

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

14-Oct-19

 

Applied
 • compliance officer
 • work oversea
 • Risk management

10-Oct-19

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied