• เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Talent Management, Specialist

Timesconsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • identify sourcing channel and match right talent
 • Ensure fulfillment of all requirement's projects
 • Identify specific purposes for new hires and exist

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Master's Degree or higher
 • 15 years experience in HRM,HRD

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • สามารถให้คำปรึกษา และเข้าใจบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

01-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม

01-Jun-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร

01-Jun-20

 

Applied
 • Leading automotive manufacturer
 • Eastern Seaboard, Rayong
 • Global organization

01-Jun-20

THB45k - 120k /เดือน

Applied
 • Male/Female 25-35 Years Old
 • Degree in Any Field & 1-3 Yrs in HRM & HRD
 • Strong in Labor Law W/ Good English Skills

01-Jun-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Experiences in handling KRM,HRD
 • Degree in Engineering, Law, Economics , Science
 • Strong analytical, logical thinking, communication

28-May-20

 

Applied
 • Political
 • HR managment
 • Human Resource Management

28-May-20

 

Applied
 • Exp 10 years in overall HRM from trading company
 • Excellent command of English
 • Good knowledge of Labor Law & Standards

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project management / System Development
 • HRIS / HR Implement / HR Process
 • Good English communication

27-May-20

 

Applied