• จบการศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ เคมี โพลิเมอร์
  • ง่านด้าน R&D
  • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

18-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Food Science,or related field
  • Knowledge in food regulation related to products
  • At least 2 years experienced in R&D field

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล